VerCo
Met een hart voor uw verhaal
 

Mentorschap

 

Wat is mentorschap?

Mentorschap is een maatregel om iemand te beschermen die niet goed kan beslissen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding*. De kantonrechter kan een mentor aanstellen die de persoonlijke (niet-financiële) zaken van deze persoon regelt.

De persoon voor wie de rechter een mentor benoemt, heet de betrokkene. De betrokkene blijft handelingsbekwaam en mag bijvoorbeeld zelf zijn testament laten opstellen.


Wat doet een mentor?

Een mentor heeft onder meer de volgende taken en verplichtingen*:

  • regelen van de zorg met zorgverleners en behandelaars.
  • persoonlijk contact onderhouden met de betrokkene, zodat de mentor weet hoe het met de betrokkene gaat.
  • de betrokkene ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen.
  • in actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft.
  • ingrijpen als een situatie niet goed is voor de betrokkene. Bijvoorbeeld als zijn gezondheid achteruit gaat. Of als het de betrokkene niet goed meer lukt om zelfstandig te blijven wonen.
  • verslag doen aan de rechter over het verloop van het mentorschap.

Een mentor mag niet beslissen over zeer persoonlijke zaken van de betrokkene. En hij betrekt de betrokkene zoveel mogelijk bij zijn taken. 


Mentorschap, bewind of curatele?

Er zijn 3 soorten maatregelen om iemand te beschermen. Curatele is de zwaarste maatregel.

  • Mentorschap: als iemand niet kan beslissen over persoonlijke (niet-financiële) zaken, als verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter benoemt een mentor die de beslissingen voor hem neemt.
  • Bewind: als iemand niet zijn geldzaken kan regelen. De kantonrechter benoemt een bewindvoerder die dit voor hem doet.
  • Curatele: als iemand zijn geldzaken en persoonlijke zaken niet kan regelen. De kantonrechter benoemt een curator die dit voor hem doet. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Dit betekent dat hij bijvoorbeeld geen gezag over kinderen kan hebben. En hij kan niet alleen besluiten om te trouwen of een testament te maken.


Heeft u een klacht over een mentor?

Stuur dan een brief naar de rechtbank  die het mentorschap onder toezicht heeft*. De kantonrechter beoordeelt uw klacht(en) en nodigt u mogelijk allebei uit voor een zitting. Niets houdt u echter tegen om eerst met de mentor in gesprek te gaan en samen de situatie te bespreken. Wellicht komen we er zo ook uit. Zie voor verdere informatie de klachtenregeling die bij de intake wordt verstrekt.


Bronnen en informatie:

Meer informatie kunt u vinden op de volgende websites van de overheid:

Natuurlijk kunt u ook gewoon contact met ons opnemen om samen te kijken wat het beste past in uw situatie.

* Bron: zie link rechtspraak