VerCo mentorschap, uw mentor in Limburg
Hart voor uw verhaal

Klachtenregeling

           

Waarover kan een klacht worden ingediend?

·      U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over het functioneren van de mentor.

Door wie kan een klacht worden ingediend?

·      De klacht kan worden ingediend door de cliënt, of een familielid of een vertegenwoordiger van een instelling waarvan cliënt zorg of begeleiding kreeg of krijgt. Ook andere personen rondom een cliënt kunnen een klacht indienen, als en zover dat in belang van de cliënt is, en er kennelijk geen familie of vertegenwoordiger van een betrokken instelling is, die dat belang dient.   

Waar een klacht indienen?

·      Het melden van een klacht kan in eerste instantie bij de mentor. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Voorzien van een datum; de nader omschreven klacht; naam en correspondentiegegevens en handtekening. Het postadres is terug te vinden op de website: www.verco.nu en in de mailwisseling.

·      In tweede instantie kan de klacht bij de kantonrechter worden neergelegd.

Wat gebeurt er na melding?

·      De mentor zal zo snel mogelijk, maar minimaal binnen de twee weken, met u in gesprek gaan om samen de klacht zo goed mogelijk op te helderen. Waarna gekeken kan worden naar een passende oplossing van de probleemsituatie.

·      Na afloop stuurt de mentor u een schriftelijk verslag van het klachtengesprek met de conclusie en in hoeverre de klacht door de mentor als gegrond wordt ervaren of als ongegrond. In het geval van het laatste wordt dit nader toegelicht. Wordt de klacht gegrond geklaard, zal de mentor aangeven of en hoe de mentor zijn werkwijze wil gaan aanpassen om dit soort klachten in de toekomst te voorkomen. Dit alles binnen de termijn van zes weken na schriftelijk ontvangst van uw klacht. 

De klacht niet naar tevredenheid opgelost? Wat nu?

·      Als uw klacht niet gegrond wordt bevonden, en de toelichting daarbij niet tot tevredenheid stemt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de rechtbank, die de mentor heeft benoemd.

·      De mentor kan u hierover eventueel verder over informeren.

·      De uitspraak van de rechtbank is bindend.

Klachten en uitkomsten

·      Worden, zoals de wetgeving voorschrijft, bijgehouden is een zogenaamd klachtenregister.

·      Jaarlijks wordt dit register, samen met de administratie en uitvoering van het mentorschap in de praktijk, door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM gecontroleerd tijdens de jaarlijkse audit.

 Wat doen bij twijfel? 

·      Vindt u het moeilijk om uw onvrede te uiten? Weet u niet zeker of u een klacht wilt indienen? Ga dan informeel in gesprek met de mentor en benoem wat er gaande is. Wellicht komt u er zo ook uit. Uiteraard neemt ú de beslissing of én hoe u verder werk van uw klacht wilt maken.