VerCo mentorschap, uw mentor in Limburg
Hart voor uw verhaal

Wat is mentorschap?

Mentorschap is een maatregel om iemand te beschermen die niet goed kan beslissen over zijn verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding*. De kantonrechter kan een mentor aanstellen die de persoonlijke (niet-financiële) zaken van deze persoon regelt.

De persoon voor wie de rechter een mentor benoemt, heet de betrokkene. De betrokkene blijft handelingsbekwaam ter zake en mag bijvoorbeeld zelf zijn testament laten opstellen.


Wat doet een mentor?

  • regelen van de zorg met zorgverleners en behandelaars.
  • persoonlijk contact onderhouden met de betrokkene, zodat de mentor weet hoe het met de betrokkene gaat.
  • de betrokkene ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen.
  • in actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft.
  • ingrijpen als een situatie niet goed is voor de betrokkene. Bijvoorbeeld als zijn gezondheid achteruit gaat. Of als het de betrokkene niet goed meer lukt om zelfstandig te blijven wonen.
  • verslag doen aan de rechter over het verloop van het mentorschap.

Een mentor mag niet beslissen over zeer persoonlijke zaken van de betrokkene. En hij betrekt de betrokkene zoveel mogelijk bij zijn taken.


Overzicht van kosten (wettelijk bepaald)

Opstartkosten:

€ 586,00

eenmalig

Mentorschap:

€ 103.75

maandelijks

Griffierecht:

€ 85

eenmalig aan rechtbank


Kosten extra werkzaamheden (wettelijk bepaald)

Uurloon:

€ 73.23


PGB beheer:

€ 549,00


Verhuizing:

€ 366,00Klacht over een mentor?

Maak in eerste instantie gebruik van onze klachtenregeling. Komen we samen niet uit, stuur dan een brief naar de rechtbank  die het mentorschap onder toezicht heeft*. De kantonrechter beoordeelt uw klacht(en) en nodigt u mogelijk allebei uit voor een zitting.

Niets houdt u echter tegen om eerst met de mentor in gesprek te gaan en samen de situatie te bespreken. Wellicht komen we er zo ook uit. Zie voor verdere informatie de klachtenregeling die bij de intake wordt verstrekt.


Bronnen en informatie

Meer informatie kunt u vinden op de volgende websites van de overheid:

Natuurlijk kunt u ook gewoon contact met ons opnemen voor een informatief gesprek.

* Bron: zie link rechtspraak