VerCo mentorschap, uw mentor in Limburg
Hart voor uw verhaal

Privacyverklaring

VerCo respecteert de privacy van al haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor uitvoering van de werkzaamheden zoals in de overeenkomst beschreven. Wij zullen uw gegevens NOOIT zonder uw toestemming voor andere doeleinden gebruiken. Onze werknemers en door ons eventueel ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren uitgezonderd de wettelijke verplichting in het kader van wet- en regelgeving.


VerCo gebruikt de gegevens van haar klanten op de volgende wijze

 • Wij vragen u voor aanvang van het traject een intakeformulier in te vullen voor het in kaart brengen van de hulpvraag.
 • In geval van mentorschap zullen alle gegevens gevraagd worden, welke door de rechtbank gevraagd worden om de mentorschap correct te kunnen indienen. Voor verdere doeleinden worden de opgevraagde gegevens niet gebruikt. Wanneer een aanvraag wordt afgewezen, worden aanvraaggegevens vernietigd.

 

 • Indien u aangeeft het counsellingtraject aan te willen gaan, vragen wij u een counsellingsovereenkomst te onderteken waarin u kunt aangeven of u toestemming geeft voor:
 • het al dan niet opvragen van informatie of het plegen van overleg bij artsen/specialisten waar u eerder in behandeling was
 • het al dan niet akkoord gaan met het feit dat de behandelaar overlegt pleegt met collega’s. Dit zal altijd anoniem gebeuren en zonder vermelding van personalia.

 • het al dan niet noteren, verwerken en opslaan van relevante gegevens m.b.t. de hulpvraag/therapie
 • Wij bewaren alle gegevens conform de regels van de bewaarplicht. Dat is in de meeste gevallen voor u 15 jaar.


VerCo en beveiligingsmaatregelen

 • Wij slaan de fysieke gegevens op in afsluitbare kasten.
 • Wij slaan de elektronisch bewaarde bestanden op in een beveiligde ICT-omgeving.
 • Wij voeren de oude gegevens na de bewaarplicht op beveiligde wijze af.


Technische beveiligingsmaatregelen

 •   Zoveel mogelijk analoog werken
 • Up to date virusscan
 • Beveiligde USB-sticks
 • Unieke inlogcode en wachtwoord (regelmatig aanpassen)
 • Geen onbeveiligde externe harde schijven
 • Geen onbeveiligde back-ups maken
 • Geen documenten op privé laptop opslaan
 • Versleutelde website


Organisatorische beveiligingsmaatregelen

 • Clean desk policy
 • Laptop niet onbemand achterlaten
 • Laptop nooit achterlaten in de auto
 • Oude documenten op juiste manier vernietigen
 • Zorgvuldig gebruik van USB-sticks


VerCo en data lekken

 Een data lek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens mogelijk verloren zijn gegaan of onbedoeld toegankelijk waren voor derden. Het gaat om gegevens die te koppelen zijn aan deze personen, zoals, maar niet beperkt tot, namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, financiële gegevens of identificerende gegevens van computers of telefoons.  

Hieronder vindt U een aantal voorbeelden van beveiligingsincidenten die moeten worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegeven:

 • De website met logingegevens is gehackt of is toegankelijk voor derden.
 • Verlies van een laptop of USB-stick met persoonsgegevens.
 • Salarisstroken van medewerkers zijn per ongeluk naar verkeerde personen gestuurd.
 • Brieven of e-mails worden naar een verkeerd adres gestuurd.
 • Een aanval van een hacker op het ICT-systeem.
 • Een verloren of gestolen telefoon waar persoonsgegevens op aanwezig zijn


 

VerCo en data lekken

 

 Als wij op basis van bovenstaande niet zeker weten of er sprake is van een beveiligingsincident, stellen we ons in ieder geval alvast de volgende vragen als hulpmiddel:

 • Is er een technisch of fysiek beveiligingsprobleem?
 • Gaat het probleem over de beveiliging van Persoonsgegevens? Ook IP-adressen, telefoonnummers of identificerende gegevens, bijvoorbeeld van hardware, kunnen hieronder vallen.
 • Gaat het om gevoelige gegevens zoals informatie over iemands financiële situatie, zoals salaris of gegevens waar identiteitsfraude mee kan worden gepleegd, zoals een Burgerservicenummer.
 • Zijn er grote hoeveelheden persoonsgegevens onbedoeld toegankelijk geworden voor derden?
 • Worden de persoonsgegevens beheerd door een leverancier? In geval van een data lek zullen wij u en de autoriteit persoonsgegeven informeren op de voorgeschreven wijze.


Feedback

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacyverklaring van VerCo, dan kunt u contact met ons opnemen via 06-28597935 of info@verco.nu. Wij helpen u graag verder in het geval dat u informatie wil hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen. Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien we die graag tegemoet op info@verco.nu.